Privacy Beleid


Privacy Policy Blink by Wishlashes

Blink by Wishlashes respecteert je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek voor zover dat strikt noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van je afgenomen diensten.

Bedrijfsgegevens

Blink by Wishlashes
Laan van Middenburg 48
2275 CD Voorburg
E-Mail: info@wishlashes.nl

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het plaatsen van een bestelling, vragen we om deze gegevens:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien bedrijf)
 • BTW-nummer (indien bedrijf)
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Banknaam en IBAN nummer (indien wordt afgerekend middels Mollie)

Daarnaast worden de volgende gegevens bewaard:

 • Aankoopgeschiedenis
 • Logingegevens

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

 • Om de bestelling mogelijk te maken en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling en verzending
 • Om je op de hoogte te houden van je producten, waaronder de verlenging en het beëindigen daarvan
 • Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van automatische incasso’s
 • Je e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling en verzending
 • Je telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt indien communicatie per e-mail niet wenselijk is. Denk aan problemen met je producten of het hulp bieden bij vragen
 • Je aankoopgeschiedenis wordt bewaard ten behoeve van wettelijke administratieve verplichtingen en voor je eigen inzage in de bestelhistorie.
 • Logingegevens worden vastgelegd om je toegang te kunnen geven tot je eigen account
 • IP-adres wordt gebruikt om eventuele BTW- en identiteitsfraude te kunnen opsporen.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Just Host. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Just Host heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Just Host is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Just Host. Just Host verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Just Host heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Just Host is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Just Host. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Just Host heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van Parcel Pro en van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Parcel Pro en  PostNL delen. Parcel Pro en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Parcel Pro en PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Parcel Pro en PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@wishlashes.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Op elk moment kun je ons verzoeken een export te maken van je geregistreerde persoonsgegevens in. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ben je geen klant meer van Blink by Wishlashes en wil je dat je gegevens niet alleen gearchiveerd worden maar ook geanonimiseerd, in het kader van het recht om ‘vergeten’ te worden? Stuur een e-mail naar info@wishlashes.nl en het wordt binnen 48 uur voor je in orde gemaakt. Je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden dan verwijderd. Persoonsgegevens in facturen worden verwijderd mits er geen wettelijke bewaartermijn meer op rust.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren en/of je ingeschreven bent voor de interne mailing.

Derden

Blink by Wishlashes zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van je bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van Blink by Wishlashes hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. Blink by Wishlashes gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.
Daarnaast worden cookies gebruikt om je sessie in de bestelprocedure, zodat alleen jij toegang hebt tot je eigen klantaccount.

Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geledende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Klacht indienen

Je kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@wishlashes.nl. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van privacybeleid

Blink by Wishlashes behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Just Host of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.

 


Niets van deze website mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Blink by Wishlashes®.