Algemene Voorwaarden Trainingen

*Algemene voorwaarden groepstraining/opleiding/cursus (maximaal 4 personen) i.c.m. het Allround Starterspakket.

Groepstraining/opleiding/cursus wordt altijd op de afgesproken datum gevolgd. Aanmelding/reservering/inschrijving per e-mail en/of per telefoon is pas definitief als de aanbetaling van € 50,00 door ons is ontvangen op het door ons aangegeven bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. Het totaalbedrag á € 345,00 (excl. 21% btw) dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de training/opleiding/cursus voldaan te zijn.

**Algemene voorwaarden privé training/opleiding/cursus i.c.m. het DeLuxe Pro Starterspakket.

De privé training/opleiding/cursus wordt altijd op de afgesproken datum gevolgd. Aanmelding/reservering/inschrijving per e-mail en/of per telefoon is pas definitief als de aanbetaling van € 75,00 door ons is ontvangen op het door ons aangegeven bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. Het totaalbedrag á € 595,00 (excl. 21% btw) dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de training/opleiding/cursus voldaan te zijn.

***Algemene voorwaarden 2D – 6D Volumetraining/opleiding/cursus i.c.m. het Volume Starterspakket.

De training/opleiding/cursus wordt altijd op de afgesproken datum gevolgd. Aanmelding/reservering/inschrijving per e-mail en/of per telefoon is pas definitief als de aanbetaling van € 50,00 door ons is ontvangen op het door ons aangegeven bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. Het totaalbedrag á € 250,00 (excl. 21% btw) dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de training/opleiding/cursus voldaan te zijn.

****Algemene voorwaarden privé bijscholingscursus.

De privé bijscholingscursus wordt altijd op de afgesproken datum gevolgd. Aanmelding/reservering/inschrijving per e-mail en/of per telefoon is pas definitief als de aanbetaling van € 50,00 door ons is ontvangen op het door ons aangegeven bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. Het totaalbedrag á € 150,00 (excl. 21% btw) dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Verhindering/annulering/afmelding: Bij verhindering dient u dit uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training aan ons door te geven. Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent tijdens de afgesproken en bevestigde dag of als u u te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt het reeds door u betaalde bedrag niet te retourneren/terug te storten.

Bij onvoldoende deelnemers (minimaal 2 bij groepstraining) behouden wij ons het recht de cursusdatum te verplaatsen naar een andere datum. Dit wordt tijdig aan de deelnemers doorgegeven. Dit geldt niet voor de privé trainingen.

Wij behouden ons het recht om inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Wishlashes Eyelash Extensions® is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor verkeerd gebruik van producten. Tevens aanvaardt Wishlashes Eyelash Extensions® geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet gehaalde of te behalen rendementen of omzetten voortvloeiende uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.